Jagen heeft voor veel mensen een negatieve bijklank. De meesten onder ons denken bij het woord jagen meteen aan het opzettelijk doodschieten van dieren. In theorie is dit ook wel zo, maar toch moeten we een grote ‘maar’ plaatsen bij deze bewering. De georganiseerde jacht heeft echter ook tot doel om het natuurlijke fauna-en natuurevenwicht in stand te houden. Daarom zijn de verantwoordelijkheden van jagers dan ook vastgelegd in de Nederlandse Flora-en faunawet. Met deze wet wil de overheid een evenwicht vinden tussen de in het wild levende dieren en de landbouw. Als een in het wild levende diersoort bijvoorbeeld een bedreiging vormt voor bepaalde landbouwgewassen, dan kan onder bepaalde voorwaarden, de hulp van jagers ingeroepen worden. Jager worden kan je dan ook niet zomaar. Hiervoor is een jachtvergunning nodig. Deze jachtvergunning die door het hoofd van het regionale politiekorps waar je woont afgegeven wordt, kan je enkel verkrijgen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moeten potentiële jagers minimum 18 jaar zijn, het diploma van het jachtexamen hebben behaald, verzekerd zijn en kunnen aantonen dat ze gelegenheid tot jagen hebben. Daarbij komt nog dat als je jager wilt worden, je geen strafblad mag hebben. Het diploma van het jachtexamen kan je bovendien pas krijgen na een jachtcursus. Dit is een intensieve cursus van een jaar die door de Stichting Jachtopleidingen Nederland georganiseerd wordt. Een jachtvegunning aanvragen kan dus niet zomaar en is gekoppeld aan een grondige kennis van de fauna en flora.

(Visited 2,690 times, 1 visits today)